Oppdatering rundt kapasitetsutfordringer ved Lahell renseanlegg i Røyken

Som tidligere informert om er det dessverre kapasitetsutfordringer ved Lahell renseanlegg.

For å opprettholde et godt miljø i nærområdet, er vi avhengig av gode renseløsninger for avløp.

Derfor må nye byggesøknader til Lahell rensedistrikt (som inkluderer Lahell, Hyggen og Spikkestad) vurderes nøye opp mot avløpskapasiteten. Dette da vi må sikre at dagens rensekrav overholdes.

Det jobbes nå med planer for avløpshåndtering som skal takle eksisterende bebyggelse, samt de utbygginger som må komme i området. Det er for tidlig i prosessen å antyde hva en endelig avløpsløsning vil bli for distriktet.

For tiden arbeider vi med å se på forskjellige alternativer for å bygge nye anlegg med et fremtidsrettet perspektiv. Dagens renseanlegg er utdatert og har ikke nok kapasitet til å imøtekomme dagens mengde av avløpsvann, fremtidig ny bebyggelse, samt optimalisering av utnyttelse av ressurser.

Planlagt tidsperspektivet:  

Vi tar sikte på å være i gang med bygging i 2021.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00