Spikkestadveien i Røyken stenges i perioden 25 juni til 18 august

På grunn av veiarbeider vil Spikkestadveien stenges i perioden 25.juni til 18.august.  Det vil bli skiltet omkjøring for personbiler via Heggumbakken og Jakslandveien. Tungtransport og busser skiltes via E134.

Busslinje 81 og 84 får derfor en annen trasé i denne perioden, og ikke vil stoppe ved Røyken sentrum, Midtbygda og Vangsvingen. For passasjerer som normalt benytter Røyken sentrum som holdeplass vil Røyken stasjon være nærmeste holdeplass.

Linje:  81 – Drammen – Spikkestad – Sætre, 84 – Røyken – Slemmestad

Stoppested:  Røyken sentrum, Vangsvingen, Midtbygda skole

Veiarbeidet omfatter utskifting av en støttemur som ikke er i forskriftmessing stand.

 

Status for prosjektet 28.06.2019:

Ved en inkurie er prosjekt støttemur Spikkestadveien ikke byggesøkt. Tiltaket om å etablerere støttemur er ansett som nødvendig og Viva IKS vil iverksette prosjektet så raskt som mulig. Gravearbeidet starter førstkommende mandag. Vi har derfor ikke ønsket å la Brakar og Nettbuss gå tilbake til sin vanlige bussrute i mellomtiden.
Det er etter tilstandsrapport fra konsulent nå besluttet at utskiftingen av aktuell støttemur er et hastetiltak. Skilting for omkjøring vil iverksettes umiddelbart.

 

  

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00