Spikkestadveien i Røyken

Status for prosjektet 28.06.2019

Ved en inkurie er prosjekt støttemur Spikkestadveien ikke byggesøkt. Tiltaket om å etablerere støttemur er ansett som nødvendig og Viva IKS vil iverksette prosjektet så raskt som mulig. Gravearbeidet starter førstkommende mandag. Vi har derfor ikke ønsket å la Brakar og Nettbuss gå tilbake til sin vanlige bussrute i mellomtiden.
Det er etter tilstandsrapport fra konsulent nå besluttet at utskiftingen av aktuell støttemur er et hastetiltak. Skilting for omkjøring vil iverksettes umiddelbart.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00