Spyling av hovedvannledningsnettet på Muserud i Røyken kommune

Grunnet spyling på hovedvannledningsnettet vil vannet være avstengt på Muserud i Røyken kommune.

Arbeidet vil foregå torsdag 25 april fra klokken 22:00 til 06:00 neste morgen.

Vannet vil også være stengt lørdag morgen 27 april fra klokken 07:00 til vi blir ferdig. Ny melding vil bli sendt ut når vannet kan settes på igjen.

Nødvannshenger vil bli satt ut på lørdagsmorgen slik at vann kan hentes der til eget forbruk.

 

Området som blir berørt er:

Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling.

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/
  2. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir berørt av det

NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft og misfarget vann.

Noen gode råd når du har fått varsel om rengjøring av vannledningsnettet:

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00