Spyling av hovedledningsnettet i Sørumlia, Lier

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i juni spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Sørumlia i Lier kommune.

Arbeidet vil foregå mandag den 4. juni fra klokken 21:00 til 06:00 neste morgen. 

Området som blir berørt denne kveld er:

Mange av dere opplever å få varsling 2 dager og det er fordi torsdagskvelden ble ledningsnettet til dere spylt.

Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling.

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/
  2. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir berørt av det

NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft og misfarget vann.

Noen gode råd når du har fått varsel om rengjøring av vannledningsnettet:

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00