Spyling av hovedvannledningsnettet i Holmsbu tirsdag 2.10.

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, foretas det i oktober spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet på Hurum.

Arbeidet vil foregå  tirsdag 2.10. fra kl 1900 til 0600.

Spylingen vil være i området: Sentrum, Berglibakken, Kjøya og Holmsåsen.

Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling.

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/
  2. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir berørt av det

NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft og misfarget vann.

Noen gode råd når du har fått varsel om rengjøring av vannledningsnettet:

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00