Spyling av hovedvannledningsnettet på Katrineåsen

Onsdag 19. september 2100-0600 spyles:

Bjerkelundveien
Brattbakken
Lerkesvingen
Engenjordet
Furutoppveien 77-91 og 4-6
Jon Leirasvei
Nils Slottosvei
Tyristubben

Torsdag 20. september 2100-0600

Bjerkelundveien 1-3
Ekornveien
Katrineåsveien

Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling.

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/
  2. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir berørt av det

NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft og misfarget vann.

Noen gode råd når du har fått varsel om rengjøring av vannledningsnettet:

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00