Store mengder nedbør i vårt distrikt

Viva IKS har fått inn mange henvendelser om uønskede overvannshendelser som følge av langvarig nedbør de siste dagene.

Vi minner om at grunneiere er selv ansvarlig for bekker som går over egen grunn, inkludert bekker som er lagt i rør, eller går over i sluk. Det betyr at grunneiere har selv ansvar for å sikre egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Vi oppfordrer derfor private husstander til å sikre at vannet renner inn der det skal ved å holde egne stikkrenner, sluk og rister fri for kvister, løv, sand og grus. Ved ekstremnedbør og langvarig nedbør er det svært viktig at vannet har en alternativ vei å renne utenom huset eller garasjen din. Sørg derfor å sikre vannveier selv når for eksempel rør og sluk ikke klarer å ta unna.

Kommunen som grunneier, gjennom Viva IKS, tar ansvar for å holde kommunale bekkelukkinger åpne. Vi jobber kontinuerlig med å inspisere og renske kommunale bekkeinntak og sluk. Vi er også i beredskap ved en eventuell flom, og prioriterer etter skadepotensialet dersom overvannssystemet ikke tar unna.

Meld fra

Dersom du observerer oversvømmelse, jordskred eller annen naturfare, ber vi deg registrere dette på den nasjonale registeringssiden for naturfarerelevante observasjoner, regObs (https://www.regobs.no/). Du kan også hjelpe oss med å sende bilder av uønskede overvannshendelser til postmottak@viva-iks.no.

Skriv dato og adresse/lokasjon. Slik kan du bidra med at vi planlegge tiltak bedre for fremtiden.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00