Tilbud om rensing av drikkevannet i Røyken

Vi har fått flere henvendelser fra innbyggere i Røyken om at de har mottatt et skriv i postkassen om tilbud om rensing av drikkevannet i private husstander. Våre kunder, som får drikkevann fra offentlig kilde, nemlig Glitrevannverket, har ingen behov for denne tjenesten.

Glitrevannverket leverer drikkevann av beste kvalitet 24/7 og analyserer vannprøver fra vannkildene, vannbehandlingsanleggene og på forsyningsnettet etter et omfattende prøveprogram godkjent av Mattilsynet. I tillegg tar Viva IKS egne prøver på ledningsnett.

Vår oppfordringer er: Nyt rent og friskt vann rett fra springen!

 

 

Fra kilde til godt vann (kilde: glitre.no)

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00