Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 strategidel for Hurum, Lier og Røyken kommuner

Den strategiske delen av trafikksikkerhetsplanene for Hurum, Lier og Røyken ble vedtatt i kommunestyrene i desember 2016.

Planen gir overordnede føringene for arbeidet i perioden 2017-2020.

For alle tre kommunene er:

Hovedmål

Kommunens satsningsområder

I forbindelse med planarbeidet ba vi om innspill til planen fra innbyggere, skoler, lag og andre. Vi mottok ca 30 innspill fra Hurum, ca 40 fra Lier og ca 70 fra Røyken.  Innspillene gjelder stort sett fysiske tiltak på strekninger og punkter som er oppfattet som farlige og utrygge.

Som den første oppgaven er Viva i gang med å vurdere og prioritere alle innspillene. Sak om prioritering av tiltak skal behandles politisk i vår.

Lier kommune Traikksikkerhetsplan 2017-2020 Strategidel

Røyken Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Strategidel

Hurum Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Strategidel

Den neste oppgaven er å starte arbeidet med å få kommunene godkjent som Trafikksikker kommune. Godkjenningsordningen er utarbeidet av Trygg Trafikk og fylkeskommunene.

Se link til Trygg Trafikk: https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Fakturaspørsmål:
kl 12:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00