Utbedring av overvannsløsning på Heggveien i Røyken

Viva IKS på oppdrag fra Røyken kommune vil starte arbeidet med å gjøre Heggveien bedre rustet mot en fremtidig flomsituasjon. I forbindelse med arbeidene, vil Heggveien med gangvei være lysregulert en periode. Ett felt vil være stengt. Planlagt oppstart av arbeidene er 11 juni 2018. Det er estimert at arbeidene vil ta totalt tre arbeidsuker. Utbedringen går ut på å rette opp skader ved innløp til eksisterende kulvert under veien og øke kapasitet ved å legge et nytt overløp.

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00