Vannavslag på hovedledningen på Underlandsveien i Røyken

For å sikre jevn og god vannkvalitet til våre kunder, stenger vi vannet på det kommunale vannledningsnettet i Underlandsveien i Røyken.

Vann avstengingen vil foregå mandag den 12 mars fra klokken 09:00 til 16:00.

Området som blir berørt denne dagen er:

Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling.

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/
  2. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir berørt av det

NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft og misfarget vann.

Noen gode råd når du har fått varsel om arbeid på vannledningsnettet:

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00