Vannavstenging på hovedledningen til Hyggen i Røyken kommune

Status 1100: Vannet er på igjen. Det har dessverre vært problemer med maskinelt utstyr som sviktet under sveising av rørene.

 

Status klokken 07:55. Vannet er fremdeles borte. Vi jobber med å få ferdigstilt jobben. Ny prognose sier at vannet vil være tilbake ca. klokken 09:00

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00