Vannlekkasje i Østskogen v/Terrasseveien 22

Vi har funnet lekkasje punktet. Vi har begynt å grave nå kl 0345 fredag 3. aug.

Abonnenter i området Eikeleina, Smiekroken, Vardeveien, Terrasseveien kan bli uten vann eller dårligere trykk.

Har ikke sendt ut sms varsel til de berørte abonnenter pga at dette er midt på natta.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00