Status 16.03, kl.: 2130 | Vannlekkasje Eikenga i Lier er utbedret

Status: 16. mars, kl. 2130 | Vannlekkasjen er nå utbedret. Misfarget vann kan forekomme.
La kaldtvannet renne til det er klart

 

Det har dessverre oppstått en vannlekkasje på Eikenga ved Haugestad i Lier. Vårt driftspersonell er på stedet for å utbedre lekkasjen.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00