Vannlekkasje Gjerdal, Røyken, 29. september 2019

Vannlekkasjen er utbedret, alle skal ha fått vannet tilbake. Dersom noen har misfarget vann, la kaldtvannet renne til det er klart.

status kl 1240: Halvparten av husstandene har fått vannet tilbake. Det jobbes fremdeles å utbedre lekkasjen for resterende husstander. Det er satt ut nødvann ved bussholdeplassen ved stranda på Gjerdal.

Det har dessverre oppstått en vannlekkasje på Gjerdal i Røyken kommune søndag 29. September.

Alle husstander er uten vann. Vårt driftpersonell jobber med å utbedre lekkasjen.

Berørte husstander har blitt varslet pr SMS/Telefonvarsling.

Merk:
Ikke tapp vann i den aktuelle perioden
Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent

dessverre oppstått en vannlekkasje på Gjerdal i Røyken kommune søndag 29. September.

Alle husstander er uten vann. Vårt driftpersonell jobber med å utbedre lekkasjen.

Berørte husstander har blitt varslet pr SMS/Telefonvarsling.

Merk:

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00