Vannlekkasje i Mølleveien. røyken

Det har dessverre oppstått en lekkasje på hovedvannledningen mellom Underlandsveien og Skryset

Lekkkasjen er funnet og mannskaper er på plass. Det er satt ut vannhenger ved Hajum

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00