Status kl 1315: Vannlekkasje på Spikkestad er stengt

Status kl. 13:15: Lekkasjen er nå stengt. Noen husstander vil kunne oppleve misfarget vann, la da kaldtvannet renne til det er klart.

Det har oppstått en vannlekkasje på ledningsnettet på Spikkestad.

Vi har lokalisert lekkasjen og vårt driftspersonell arbeider på stedet.

Lekkasjen berører flere husstander og veier langsmed Spikkestadveien, blant annet Nye Stasjonsvei, Grinisvei, Bjørndalsveien, Bråtenveien og Idrettsveien.

Informasjon vil bli gitt når skaden er utbedret og vannet er satt på igjen.

 

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00