Vannlekkasje Nærsnes – hovedledning

Det har blitt oppdaget en vannlekkasje på hovedledningen i områdene nær byggefeltet på Nærsnes.

Vi er på stedet og arbeider med dette nå, og sender ut sms varslinger til de berørte.

Dette tar noe tid da lekkasjepunktet ligger vanskelig til.

 

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00