Status klokka 06: 20. Vannlekkasje på Gjerdal. Røyken

lekkasjen er reparert og vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket  renne til det er klart igjen.

Det har dessverre oppstått en vannlekkasje på hovedvannledningen på Gjerdal ved Grimsrudveien 118.

Berørte abonnenter er blitt varslet pr SMS/Telefonvarsling

VI jobber med å utbedre lekkasjen.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00