Vannlekkasje på hovedledningen i Grinidalen i Røyken kommune

Det har i dag oppstått en vannlekkasje i Grinidalen i Røyken. Store deler av  Spikkestad er berørt. Vårt driftpersonell har stengt ut lekkasjen og satt på vannet igjen. Vi jobber med å utbedre lekkasjen.

Misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører!

NB: Alle abonnenter må stenge hovedstoppekranen for å redusere problemer med luft og misfarget vann.

 

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/
  2. Vær oppmerksom på at endringer kan forekomme, men vi vil da informere de abonnementer som blir berørt av det

 

Noen gode råd når du har fått varsel om rengjøring av vannledningsnettet:

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00