Vannlekkasje på hovedledningen Klemmetsrudveien i Røyken

Det har i  løpet av natten oppstått vannlekkasje i Klemmetsrudveien. Lekkasjen er lokalisert og vannet er avstengt. Alt tilgjengelig driftspersonell jobber med å utbedre lekkasjen.

Når lekkasjen er utbedret, kan misfarget vann forekomme. La kaldtvannet renne til det er klart.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00