Vannlekkasje på hovedledningen ved Underlandsveien mot Skrysetveien i Røyken

Grunnet vannlekkasje på hovedledningen er vannet borte i Møllerveien og Skysetveien. Lekkasjepunktet er lokalisert og arbeidet med å utbedre lekkasjen er i gang.

Alle beboere er varslet via SMS eller telefon.

Blir du varslet? Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00