Status klokka 18:00. Vannlekkasje på hovedvannledningsnettet i Bergliveien, Røyken kommune

Lekkasjen er reparert og vannet er nå satt på igjen. Dersom vannet er misfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen.

Grunnet vannlekkasje på hovedvannledningsnettet er beboere på Bergliveien i Røyken  kommune uten vann. 

Det er satt ut vann henger ved Bergligveien 22.

Området som blir berørt er :

Berørte abonnenter vil bli varslet pr SMS/Telefonvarsling.

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00