Vannlekkasjen er utbedret på hovedledningen på Klokkarstua i Hurum kommune

Vannlekkasjen er nå utbedret og vannet i hovedledningen blir i dette tidspunkt satt på igjen.

Dersom vannet er missfarget, la kaldtvannet fra en kran nærmest vanninntaket renne til det er klart igjen.

Vi beklager ulempen dette har påført dere og takker for tålmodigheten

 

  1. Sjekk din oppføring her: https://www.viva-iks.no/vann-og-avlop/varsling-om-vannstenging/

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00