Vannmåleravlesning 2019

Viva IKS har nå sendt ut vannmålerkort til innbyggere i Røyken og Hurum. På grunn av kommunesammenslåingen med Asker, vil det i år bli endringer.

Ny dato for avlesning 21. oktober, nytt fakturaforfall 16. desember

1. januar 2020 går kommunene Asker, Røyken og Hurum sammen og danner nye Asker kommune. Vi er inne i siste halvår før sammenslåingen, arbeidet med etableringen av den nye kommunen pågår for fullt og er i rute.

Alt skal fungere fra første dag når vi etablerer en ny, felles kommune med ca. 93.000 innbyggere 1. januar 2020. I den forbindelse skal 3 kundedatabaser slås sammen til én i løpet av desember 2019. Viva IKS opphører å eksistere 31. desember 2019.

Måleravlesning med frist 21. oktober

Har du mottatt avlesningskort, må du lese av på vanlig måte. Har du en fjernavlest måler og fikk montert Netti innen 1. oktober, slipper du å lese av, men vil allikevel motta informasjon fra Viva IKS.

Ditt vannforbruk

Forbruk av vann og/ eller avløp for deler av oktober, november og desember vil bli beregnet ut fra målingen som er foretatt, enten gjennom målerkort eller fjernavlest. Det er derfor veldig viktig at alle husstander som har mottatt målerkort i Røyken og Hurum leser av vannmåleren innen fristen.

Endret fakturaforfall 

75% fjernavleste vannmålere er installert

Ambisjonen var at alle innbyggere skulle ha fått installert fjernavleste vannmålere i 2019. Dessverre har ikke alle innbyggerne vært tilgjengelig for installasjon i hjemmene sine.  Vi har hittil montert omkring 75 prosent (% ) fjernavleste vannmålere i Røyken og Hurum. Arbeidet vil selvsagt fortsette i Asker kommune og vi er helt avhengig av at alle også installerer Netti.

Netti er en styringssentral for Smarthus som også leser av vannmålere automatisk. Våre kunder vil motta denne i posten.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00