Spyling av hovedvannledningsnettet i Sønderhellende og Torskroken i Lier

For å sikre jevn og god vannkvalitet vil vi rengjøre hovedvannledninngsnettet i området:

Søndrehellende og Torskroken i Lier, mandag 11. september.
Vannet vil være stengt fra klokken 09:00 til klokken 14:00.

Vi anbefaler at du:

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00