Varsel om kraftige nedbørsmengder

«Det er sendt ut varsel om svært kraftige nedbørmengder fra i kveld til onsdag morgen.

Husk at du som grunneier er selv ansvarlig for bekker som går over egen grunn, inkludert bekker som er lagt i rør, eller går over i sluk. Det betyr at du som grunneier har selv ansvar for å sikre egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Viva IKS oppfordrer private husstander til å sikre at vannet renner inn der det skal ved å holde egne stikkrenner, sluk og rister fri for kvister, løv, sand og grus. Ved mye nedbør er det svært viktig at vannet har en alternativ vei å renne utenom huset eller garasjen din. Sørg derfor å sikre vannveier selv når for eksempel rør og sluk ikke klarer å ta unna.

Dersom du observerer oversvømmelse, flom eller jordskred, ber vi deg registrere dette på den nasjonale registeringssiden for naturfarerelevante observasjoner, regObs.

Link til siden:  https://www.regobs.no/. Du kan også laste ned appen:

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nve.regobs4 (Play butikk, gratis)

https://itunes.apple.com/no/app/varsom-regobs/id1450501601?mt=8 (App store, gratis)»

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00