Vidar Gustavsen konstituert daglig leder i Viva IKS

Vidar Gustavsen, tiltrer 1. juni som konstituert daglig leder i Viva IKS og tar over stafettpinnen etter Arne Johan Grimsbo som har ledet selskapet siden februar 2016. Grimsbo valgte å slutte etter at det ble besluttet at vei, vann og avløp tilbakeføres i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Vidar Gustavsen har vært en del av ledergruppen i Viva IKS siden oppstart og har vært en sterk bidragsyter i å lede Viva til der vi er i dag. Vidar Gustavsen har i mange år hatt sentrale lederfunksjoner innenfor bygg, anlegg og kommunalteknikk. Før opprettelsen av Viva ledet han anlegg og eiendom i Lier kommune og har bred erfaring med interkommunalt vann og avløpssamarbeid i regionen.

– Jeg vil videreføre det gode arbeidet vi har fått til i Viva. Vi er i dag en meget kompetent og innovativ virksomhet med dyktige oppegående medarbeidere. Det blir særdeles viktig å opprettholde dette i omstillingen fremover. Jeg er ærlig opptatt av, og har stor tro på kommunalteknikkens rolle i utviklingen av samfunnet gjennom og løse oppgavene innen vei, vann og avløp for kommunene Hurum, Røyken og Lier.

– Viva IKS er nå inne i en omstillingsfase før selskapet blir avviklet innen 1. januar 2020. Det krever en leder som har god dialog og kjennskap til både kommunale og politiske prosesser, noe han har gjennom sin rolle i Viva IKS som leder av plan og styring. Vidar med sin bakgrunn er derfor rett leder til å drive omstillingsprosessen til det beste for våre ansatte, innbyggere og eiere, sier George Fulford, styreleder i Viva IKS.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:00

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00