Vinterdrift

Viva IKS har ansvaret for brøyting og strøing av de kommunale veiene i Lier, Røyken og Hurum. Statens Vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesveiene.

Brøyting starter normalt når snødybden er 5 cm. Hovedveier med bussruter prioriteres. Deretter gang- og sykkelveier. Andre kommunale hovedveier og, til slutt – kommunale boligveier.

Utførelse:

Hva forventer vi av deg som bruker:

Skader:

Gjerder skal tåle at vi brøyter/freser langsetter veien. Viva IKS vil i utgangspunktet ikke yte erstatning ved skader. Erstatning forutsetter at det kan påvises en mer direkte påkjørsel. Skade på gjerder, hekk, belegningsstein osv. som er plassert i veiareal/kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig.

Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Viva IKS.

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00