Hver fjerde innbygger vet ikke hva som skal i do!

Hår, matrester, stekefett, snus og våtservietter topper listen over fremmedelementer som kastes i toalettet blant Drammensregionens innbyggere. Altfor mange kaster også andre uheldige ting som bomullsdotter, Q-tips og tamponger rett i toalettskålen! Det viser en befolkningsundersøkelse for ni kommuner i Drammensregionen.

Rett i dass: Kronikk av ledere for vann- og avløpsavdelingene i kommunene som samarbeider gjennom Godt Vann Drammensregionen

Lær om dovett og bli vår doguidambassadør på doguiden.no

facebook-2

 

 

 

Når vi kaster ting i do som ikke hører hjemme der skaper det store driftsutfordringer. Én ting er alle rottene som får gode vekstvilkår, men slike fremmedelementer gjør også at pumpestasjoner og avløpsrør bryter sammen og må fikses. 1-2 pumpestopp i uken er vanlig, og søppel er synderen.

Driftsproblemer øker faren for kloakk på avveier på grunn av oversvømmelse. I tillegg kommer økte driftsutgifter på grunn av slitasje, lengre gangtid og økt strømforbruk. De ansatte må altså reparere istedenfor å drive utvikling og vedlikehold.

Resultater fra befolkningsundersøkelsen viser at innbyggere i Lier kaster mest matrester i do, men er de flinkeste på avfallshåndtering av våtservietter. Røykenbøringer og Huringer kaster mest hår, bomullsdotter og snusposer i do. Men de skal ha ros for at de er flinkest til avfallshåndtering av bleier, Q-tips, matrester og stekefett!

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00