Gratis levering av asfaltflak

Viva IKS har eget godkjent anlegg for mottak av asfaltmasser. Vi knuser asfaltmasser og bruker det på mange veier i Røyken, Hurum og Lier som et godt bærelag for veier.

Vi har behov for asfaltflak/vrak, dette kan leveres GRATIS på vårt asfaltmottak på Egge i Lier frem til 1. august.

Våre åpningstider finner du her: https://www.viva-iks.no/vei/asfaltmottak/

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00