26. mai | Informasjon til beboere rundt og ved Sylling renseanlegg (inkl oppdatert kart)

Oppdatert 26. mai:

Viva IKS er nå godt i gang med gravearbeidet for utbedring av grøfter i området nedenfor fotballbanen ved Sylling renseanlegg. Vi har laget et nytt basseng som kan ta unna mer av vannet. Dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet av inneværende uke/helg.
Sensoren for nivåvarsling vil også bli installert denne uken.

Vi fortsetter å ta jevnlige prøver. De prøvene vi får fra renseanlegget er bra. Dette bekreftes også av prøver tatt ellers i området.

Vi er i gang med å planlegge langsiktige tiltak for å bedre situasjonen ved Sylling renseanlegg.

Området vil fortsatt være sperret da vi vil fortsette å ta prøver å se om midlertidig løsning fungerer optimalt.

Oppdatert 20. mai:

Viva IKS har i samarbeid med kommuneoverlegen i Lier og kommunens forurensningsmyndighet besluttet å stenge området nedenfor fotballbanen ved Sylling renseanlegg grunnet mulighet for forurensing i området.

Det har blitt tatt prøver som påviste bakterier og området er derfor avstengt inntil videre. Dette er et problem som har vedvart over tid og som er godt kjent.

Årsaken til at dette skjer er stor vannmengde til renseanlegget. Utløpsgrøftene som ligger under det avsperrede området har ikke tilstrekkelig kapasitet til å drenere vannmengden.

Det er viktig å poengtere at det ikke er bakterier i drikkevannet.

Forhåndsregler:

Tiltak som iverksettes:

Området vil være stengt inntil kommuneoverlegen, kommunens forurensningsmyndighet og Viva IKS har godkjent nye prøver og tiltak er utbedret.

 

Sylling_200516
Kartet viser avsperret område pr 20. mai 2016. Sperret av med 2 meter høyt anleggsgjerde.

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00