Tilskudd til private veier i Lier for 2016

I henhold ti kommunestyrets vedtak, har Lier kommune avsatt et beløp i 2016 for delvis dekning av drifts- og vedlikeholdsutgifter av private veier.
Tilskuddet gis etter bestemte retningslinjer, og søknad må leveres på fastlagt skjema hvor disse retningslinjene fremgår. Søknadsskjema kan lastes ned her

Søknadsskjemaet kan også hentes hos oss i Vebjørns vei 2 på Lierstranda.

Søknadsfristen er 1. mars 2016.

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00