Utskifting til fjernavleste vannmålere i Lier, Røyken og Hurum

Nå slipper du snart jobben med å lese av vannmålere din. Viva IKS er i gang med å skifte til fjernavleste vannmålere for de omkring 23 000 husstandene i Lier, Røyken og Hurum. Planen er at alle husstander skal ha fått ny måler innen utgangen av 2018. Hver enkelt husstand vil bli kontaktet med SMS fra Drammen Rørservice når utskiftningen nærmere seg. Fjernavleste målere samler inn nøyaktig data om forbruket ditt. I tillegg sikrer det avdekking av lekkasjer og rørbrudd. Det betyr at vanntapet minimeres, noe som er en fordel for miljøet og din økonomi.

«Ved å installere fjernavleste vannmålere vil vi sikre korrekt forbruksdata, det vil si at innbyggerne betaler for det vannet de faktisk bruker. I tillegg slipper de å lese av måleren selv. En annen gevinst til er at vi også vil avdekke unormalt forbruk som for eksempel ved vannlekkasjer», sier Anders Haug Onshuus, leder av Kundeservice i Viva IKS.

Dataen dine er sikret

Når dataene registreres på den fjernavleste måleren, blir de kryptert. Avlesningsdata blir deretter sendt via Hurum Energi i en sikret database til Viva IKS. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Den fjernavleste måleren er godkjent for registrering av forbruk. Måleren påvirkes ikke av eksterne faktorer og dersom fjernavleseren blir forsøkt tuklet med, vil det bli sendt ett alarmsignal. All innsamlet data er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data.

Det vil også komme en egen i løpet av 2018 som kundeapp vil vise kundens forbruk.

Vannmåleren

Vannmåleren som blir installert er en gjennomstrømningsmåler uten bevegelige deler, det vil si at vi får meget nøyaktig måling, særlig på lavt forbruk. I tillegg til at den logger forbruksdata, vil den også logge hendelser som for eksempel lekkasjer eller rørbrudd som vil vises med feil- og alarm koder. Disse dataene overføres til Viva IKS som da vil ta kontakt med eier dersom noe synes unormalt. Dette kan være med på å spare kunden for store utgifter og hindre lekkasjeskader.

Ikke farlig stråling

De nye smarte vannmålerne sender data via radionettverk. Felles for alle er at det er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. Sendingene vil vanligvis ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og ca. 200 000 ganger svakere enn en mobiltelefon.

Fakta om måleren og radiokommunikasjon

 

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00