Verdens toalettdag, 19. november

I dag 19. november markerer vi verden toalettdag! Det er 4,2 milliarder mennesker i verden som ikke har tilfredsstillende sanitære forhold. Vis dovett og reflekter over hvor heldige vi er i Norge.

Hvordan vil hverdagen din være uten tilfredsstillende toalettforhold? Du kommer raskt til den erkjennelse at hverdagen ville blitt mye mer komplisert. I verdens målestokk er dette en stor utfordring, men også her i Norge har vi utfordringer, om enn i en annen målestokk.

Innføring av vannklosetter startet på begynnelsen av 1900-tallet, for å få bedre sanitærforhold og økt komfort. I dag har de aller fleste innbyggerne i Norge tilgang til gode toaletter både hjemme, på jobben og på skolen, og avløpsvannet blir fraktet bort og renset før det slippes ut til naturen. Dette er avgjørende for å hindre sykdomsspredning i befolkningen og forurensning av naturen.

Se Godt Vann Drammensregionen film om dovett: http://bit.ly/1PBrzLL

Vann og avløp er en grunnleggende infrastruktur. Infrastrukturen har noenlunde samme funksjon for vårt moderne samfunn, som røttene har for et tre; de er nødvendige for at samfunnet skal kunne fungere og vokse. Tilstanden på ledningsnettet varierer mye fra kommune til kommune. Felles for alle kommuner er behovet for å ha kunnskap om kvaliteten på ledningsnettet, gode rutiner for drift og vedlikehold og en plan for langsiktig fornyelsesarbeid.

Du kan bidra med å vise «dovett»; det vil si bruke toalettet på en måte som gagner oss selv og fellesskapet. Det er faktisk bare tre ting som hører hjemme i do:

Vannbransjen står overfor enorme investeringsbehov i ledningsnettet fremover, for å møte utfordringer som befolkningsvekst, sentralisering, vedlikeholdsetterslep og klimaendringer. Toalettbesøk gir ofte anledning til refleksjon og ettertanke. Vi håper alle har tid til å ta seg en liten tenkepause på do på verdens toalettdag. Tenk hvor heldige vi er som har velfungerende toaletter. Tenk hvordan du kan bidra ved å vise dovett!

vi-har-laerling_400x400

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00