Om Viva IKS

Viva IKS utfører offentlige tjenester av vei, vann og avløp for våre eierkommuner Lier, Røyken og Hurum. Vi har et bredt samfunnsansvar for å levere trygt drikkevann, rensing og sikring av miljøet gjennom utslipp til sjø og vassdrag, samt sikre god fremkommelighet på kommunale veier.

Viva IKS fakturerer vann-og avløpsavgiftene på vegne av våre tre eierkommuner.

Drift og forvaltning av kommunale veier budsjetteres ut fra den enkelte kommunes prioriteringer.

Vi gjennomfører vedtatte prosjekter for våre eierkommuner. Disse prosjektene kan omfatte både store og små utbygginger som ikke er så direkte synlig for deg som innbygger, men som er viktig for å kunne ivareta kommunenes infrastruktur innen vei, vann og avløp.

Ansvaret ble overført fra våre eierkommuner, Lier, Røyken og Hurum til Viva IKS fra 1. januar 2015.

Viva IKS er lokalisert med sin administrasjon på Vitbank i Lier kommune. I tillegg har selskapet tre driftsstasjoner lokalisert henholdsvis i Lierbyen, Grette i Røyken og Tofte i Hurum. Til sammen er det ca. 100 ansatte i selskapet.

Viva IKS betjener til sammen 56 000 innbyggere. Selskapet har 22 000 kunder. Vårt mål er at alle vår kunder og innbyggere skal merke en forskjell til det bedre når det gjelder drift, vedlikehold, forvaltning og investeringer innenfor tjenesteområdene vei, vann og avløp.

Vår visjon og verdier

VerdierVi etterlever vår visjon og verdier i alle ledd!

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00