Avvikling av Viva IKS | 31. desember 2019

Avvikling av Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap IKS, organisasjonsnummer 913 716 922

Viva IKS er et interkommunalt selskap som utfører tjenester på vegne av Lier, Røyken og Hurum kommune.

I forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen hvor Asker, Røyken og Hurum slås sammen til en kommune fra 01.01.2020, er det vedtatt å avvikle Viva IKS fra 31.12.2019.

Representantskapet i Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap IKS (Viva IKS) vedtok 11.06.2018 avvikling av Viva IKS.

Vivas aktivitet for Røyken og Hurum kommuner vil fra og med 01.01.2020 bli overtatt i Nye Asker kommune, og aktiviteten for Lier kommune vil fra og med 01.01.2020 bli ivaretatt i et nyopprettet kommunalt foretak «Lier Kommunalteknikk KF».

Det er valgt et avviklingsstyre som skal gjennomføre avviklingen. Avvikling og valg av avviklingsstyre er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund 12.11.2018.

Viva IKS vil fortsette sin ordinære virksomhet frem til avvikling 31.12.2019. Alle forpliktelser til våre leverandører vil bli ivaretatt frem til selskapet er endelig avviklet.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00