Våre driftsavdelinger

 

Faggruppeleder  – Vei og maskin

Hermann_2Hermann Schøttke

Epost hermann.schottke@viva-iks.no

 

 

 

Faggruppeleder – Vann

Mari

Mari Holmin Bye

Epost mari.holmin.bye@viva-iks.no

 

 

Faggruppeleder – Avløp

Jonas BerntzenJonas Berntzen

Epost jonas.berntzen@viva-iks.no

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00