Styret

Styres leder
George Fulford

Styremedlem og nestleder
Pål Yngve Smits

Styremedlemmer
Sikke Næsheim – Lier kommune
Sveinung Kvamme – Røyken kommune
Inger-Lise Gjesdal – Hurum kommune

Ansatterepresentant
Jarle Drevdal
Eva Gjestemoen

 

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00