Viva-konferansen 2017

Mål for fagseminaret var å presentere morgendagens utfordringer og synliggjøre hvordan kommunene i fremtiden kan tilby innbyggerne trygge, moderne og effektive løsninger innenfor vei, vann og avløp.

Klikk på navnet på presentasjonene  under for å laste ned.

Flom

 

Program:

Velkommen v/leder av representantskapet i Viva IKS, ordfører Monica Vee Bratlie

Klimaprofilen for Buskerud presenteres. Den viser at utfordringene blir større

Hvilke klimaendringer ser vi for oss, og hvilke hydrologiske endringer vil vi se i et endret klima? (sendt via skype)
Hydrolog Irene Brox Nilsen, hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hvordan kan klimaprofilen brukes og hvordan kan kommunene forberede seg på å bidra til å redusere skader av et endret klima?
Senioringeniør Heidi Mathea Henriksen,  skred- og vassdragsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Hvordan kan sektoren tilpasse seg et endret klima, levere tjenester til stadig flere innbyggere og innfri stadig økte kvalitets- og sikkerhetskrav?
Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann

Det er ikke lov å kopiere gårsdagen – er det nok innovasjonslyst i vår bransje?
Styreleder i Vannklyngen, Jan Henrik Knudsen

Morgendagens utfordringer krever robuste organisasjoner og dedikerte løsninger 
Daglig leder i Viva IKS, Arne Johan Grimsbo

Nok vann og godt vann i fremtiden?
Avdelingsleder i risk management i Rambøll Norge, Grete Kirkeberg Mørk, presenterer de sentrale risikofaktorene

En eiendomsutviklers ønsker og krav til teknisk infrastruktur.
Daglig leder Øystein Hærem, Slemmestad Brygge AS

Hva bør rent vann, miljøriktig avløp og trygge veier koste?  Paneldebatt med politikere og bransjens egneReminder_V02

Paneldebatt med Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, Toril Hofshagen, Direktør Norsk Vann, Fagekspert Christen Ræstad og Arild Eek, Daglig leder i Glitrevannverket

Paneldebatt med Ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, Toril Hofshagen, Direktør Norsk Vann, Fagekspert Christen Ræstad og Arild Eek, Daglig leder i Glitrevannverket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00