Prosjekter

Prosjektavdelingen i Viva gjennomfører vedtatte prosjekter innen vei, vann og avløp for Hurum, Lier og Røyken kommune.

Prosjektene kan omfatte både små og store utbygginger, som etablering av nye og rehabilitering av gamle Va- og veianlegg. Avdelingen leder også oppgradering og nybygging av renseanlegg og pumpestasjoner, samt oppfølging av VA- og veianlegg der det er private utbyggere.

I tillegg gjennomfører vi en rekke aktiviteter innen vei, vann og avløp som ikke er så direkte synlig for deg som innbygger, men som er viktig for at kunne ivareta kommunenes infrastruktur innen vei, vann og anlegg.

Les mer om våre avsluttede prosjekter her

 

Prosjekt_web

Kontakt oss

Åpningstider:
08:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00