Drikkevannsforsyning til Kanada

Bakgrunn

Det er i Kanadaområdet kun privat drikkevannsforsyning og det er ikke offentlig kloakk. Drikkevannskvaliteten er generelt dårlig.

 Mål

Det har i Miljøutvalget blitt vedtatt at et forprosjekt skal gjennomføres før sommeren 2015. Målet for forprosjektet er kartlegging av traseer og synliggjøring et kostnadsestimat.

 Utførende

Anlegg og Eiendom jobber nå med å få avtale med konsulent for gjennomføring av et forprosjekt.

Kart over Kanada

Informasjon til innbyggere:

Infoskriv Kanada 2 | 2017

Kart over området

Forprosjekt Kanada_mai 2015

Infoskriv Kanada 1 | 2015

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00