Planprosess for regulering av Årkvislaveien i Lier

Møtereferat 25.06.19 – åpent møte planprosess for regulering av Årkvislaveien

Les møtereferat her: 20190625 REF åpent møte Haugestad

Varsel om oppstart av planarbeid

Varsel om oppstart av planarbeid detaljregulering for Årkvislaveien, i Lier kommune.
Les mer her: https://www.lier.kommune.no/kunngjoringer/kunngjoring-av-planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-av-planarbeid/detaljregulering-for-arkvislaveien/

Bakgrunn for prosjektet

Viva starter i disse dager arbeidene med å utarbeide et grunnlag for en planlagt oppgradering av Årkvislaveien –  som er en detaljprosjektering. Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og bedre framkommeligheten på Årkvislaveien. Prosjektet skal også bedre tilgangen til Årkvisla for både fastboende og fritidsbruk.

Planlagt fremdrift

Detaljprosjekteringen har startet, og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019.

Grunnundersøkelser

I forbindelse med prosjekteringen er det behov for å utføre boreprøver i det aktuelle området. Viva IKS vil benytte Rambøll Norge AS til dette. Prøvene tas fortrinnsvis på kommunens eiendom, dvs. veien med tilhørende arealer. Det kan være behov for å bevege seg inn på privat eiendom. Trafikken vil tidvis bli dirigert manuelt.

Vi ber om forståelse for dette, og håper det ikke vil medføre ulemper for de dette måtte berøre. Arbeidene med boreprøver avsluttes i løpet av uke 12.

Eventuelle spørsmål kan rettes til postmottak@viva-iks.no

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00