Kapasitetsøkning på pumpestasjoner og ledningsnettet på Lierskogen

Bakgrunn

Formålet med prosjektet er kapasitetsøkning av pumpestasjoner og ledningsnettet for fremtidig behov for innbyggere og videre utbygging på Lierskogen

Mål

Målet er å øke kapasiteten og forhindre fremtidige lekkasjer ved at vi oppgraderer vann-og avløpsledninger. I tillegg vil vi bygge en ny pumpestasjon og oppgradere de to eksisterende pumpestasjoner.

Tidsperiode

Status 11. januar 2019:
Noe arbeid gjenstår. Det utføres puss til våren og anlegget vil bli ferdigstilt i løpet av våren 2019.

—-

Anleggsperiode er fra desember 2017 til desember 2018.

Utførende

Viva IKS har inngått avtale med entreprenør Kaare Mortensen AS for gjennomføringen av gravearbeider for rørføringer, kabelføringer og pumpestasjoner.

Konsekvenser for deg som innbygger

Det vil bli en del aktivitet ved fylkesvei 16 og på Drammensveien og nærliggende arealer på Lierskogen. I området vil det bli perioder med lysregulering og manuell dirigering av trafikkavviklingen. Det vil sendes informasjon ut til berørte underveis i prosjektet.

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00