Oppgradering av Grøttegata i Lier

Status 19. juni 2019:

Sikring og digitalisering av eiendomsgrenser

I forbindelse med prosjekteringen vil det bli utført oppmålinger av alle eiendommer som er innenfor prosjektområdet. Arbeidene forventes ferdig i løpet av 2019 og betales av Viva .

Eventuelle spørsmål kan rettes til postmottak@viva-iks.no  eller se våre nettsider http://www.viva-iks.no/

————-

Bakgrunn for prosjektet

Viva starter i disse dager arbeidene med å utarbeide et grunnlag for en planlagt oppgradering av Grøtteagata –  som er en detaljprosjektering. Formålet med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og bedre forbindelsen mellom Tranby og Egge. Det skal etableres en forbindelse som er stabil i forhold til utglidninger.

Planlagt fremdrift

Detaljprosjekteringen har startet, og er planlagt ferdigstilt i første halvdel av 2019.

Grunnundersøkelser

I forbindelse med prosjekteringen er det behov for å utføre boreprøver i det aktuelle området. Viva IKS vil benytte Rambøll Norge AS til dette. Prøvene tas fortrinnsvis på kommunens eiendom, dvs. veien med tilhørende arealer. Det kan være behov for å bevege seg inn på privat eiendom. Trafikken vil tidvis bli dirigert manuelt. Vi ber om forståelse for dette, og håper det ikke vil medføre ulemper for de dette måtte berøre.

Arbeidene med boreprøver avsluttes i løpet av uke 12.

Eventuelle spørsmål kan rettes til postmottak@viva-iks.no

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00