Reistadlia, VA-sanering

Bakgrunn

Det har ikke vært utført noe i dette området siden det ble bygget på 1960-tallet og det er et stort behov for utbedring. Det  pågår nå arbeid med  full vann- og avløpssanering av hele Reistadlia.

20. oktober 2015 | Asfaltering pågår i Reistadlia

20. oktober 2015 | Asfaltering pågår i Reistadlia

Mål

I tillegg til nye hovedledninger, nye stikkledninger inn til samtlige hus, etablering av et høydebasseng skal gatelysene skiftes, grøftesystemet langs hovedveiene utbedres og fiberkabel legges.

Tidsperiode

Status 11. januar 2019:
Vi har en pågående sak i Reistadlia angående reasfaltering av alle veier. Dette arbeidet forventes ferdig i løpet av juni 2019 og vann og avløps saneringen i Reistadlia kan da ferdigstilles.

Arbeidene startet opp i juni 2014 og anleggsarbeidene vil pågå i ca. 2 år.

Utførende

Lier kommune har inngått avtale med Arne Olav Lund for gjennomføringen av prosjektet.

Utfordringer mht. gjennomføring

Anleggsområdet er trangt med smale gater i et etablert boligfelt.

Konsekvenser for deg som innbygger

Beboere i Reistadlia vil bli berørt av arbeidene. Fremkommeligheten vil til tider være dårlig. Det blir lagt stor vekt på å ha god kommunikasjon med beboere. Kommunen har god kontakt med Velforeningen i Reistadlia. Det vil bli informert godt i forkant, og alle som blir berørt vil få informasjon om parkering etc.

Informasjon til innbyggere:

Informasjon til beboere sommer 2016

Infoskriv til beboere påsken 2016.

Informasjon til beboere i Reistadlia, jul 2015

Informasjon til beboere i Reistadlia angådende graving i Bekkefaret

Informasjon til beboere i Reistadlia angående asfaltering

Informasjon til beboere i Reistadlia sommer 2015

Informasjon om fiberoppkobling i Reistadlia

Informasjon til beboere i Reistadlia, påske 2015

VA-sanering i Reistadlia

Informasjon til beboere i Reistadlia, jul 2014

Håper på ferieåpning, les artikkel i Lierposten

Reistadlia

 

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00