Utbygging av Sætre havn i Hurum

Bakgrunn

Formålet med prosjektet er utvikling av Sætre havn.

Mål

I forbindelse med utbyggingen av Sætre sentrum skal vann- avløpsledninger legges om og ny pumpestasjon bygges.

Tidsperiode

(oppdatert 4. april 2019)

Utvidet anleggsperiode er fra av august 2018 medio mai 2019 grunnet uforutsette vanskelige sluttarbeider, vinterdrift og beplantning for deler av begge entreprisene (infrastruktur og eiendom)

Utførende

Viva IKS har inngått avtale med entreprenør Steen og Lund for gjennomføringen av planlagte gravearbeider for rørføringer, kabelføringer og pumpestasjoner. Conceptor er utbygger av bolig og næring, og har inngått avtale med Bermingrud.

Konsekvenser for deg som innbygger

Det vil bli svært mye aktivitet på et relativt lite område. Området rundt de nye byggene vil ha begrenset tilgang og reduserte parkeringsmuligheter. Det vil sendes ut informasjon til berørte underveis i prosjektet.

Kart over området - Sætre havn

Kart over området – Sætre havn

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00