Ny vei til Myhre miljøprodukter AS, Spikkestad

Oppdatering 10. januar 2019:

Den nye veianlegget til Myhre miljøprodukter AS er delovertatt av grunneierne

Anlegget er tidligere tatt i bruk. Det gjenstår beplantning av trær i den sørvendte skråningen. Dette arbeidet ble utsatt grunnet den tørre sommeren og utføres våren 2019.

Oppdatering 1. februar 2018: 

Den nye veien til Myhre Miljøprodukter AS er tatt i bruk. «Fyllinga» over turveitraseen er fjernet, og turveien er åpen for publikum.

Fremdriftsmessig er arbeidene i rute, og det er nå en pause for videre arbeider til våren 2018. Da starter vi opp igjen med å fjerne den gamle veien over jordet.

Det gjenstår også generelt en del «pussing», rydding, planting og såing som vi utfører til våren.

Bakgrunn for prosjektet

Viva IKS har fått i oppdrag av Røyken kommune å etablere ny vei til Myhre Miljøprodukter AS i Spikkestad. Entreprisen omfatter bygging av en ca.180 meter vei. I tillegg omfatter entreprisen bort kjøring og tilkjøring av masser. Gang- og sykkelveien i den gamle jernbanetrase skal re etableres.

Røyken kommune ønsker å bedre fremkommeligheten på turveien som er anlagt på den gamle jernbane trasen.

Målet

Er å øke bruken av turveien og gi bedre folkehelse.

Tidsperiode

Anleggsperioden er fra 16. oktober 2017, og ut desember 2017. Beplanting og mindre etterarbeider utføres våren 2019.

Utførende

Viva IKS har inngått avtale med entreprenør Martin Rønning AS for de planlagte arbeidene.

Utfordringer mht. gjennomføring

Arbeidene foregår i høst- og deler av vinterhalvåret, noe som kan påvirke fremdriften.

Konsekvenser for deg som innbygger

Gang- og sykkelveien i anleggsområdet vil ha begrenset tilgang, og vil derfor være stengt i anleggsperioden. Alternativ vei er skiltet. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre for publikum

Kart over området

Kart over området

 

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00