Selvbetjening

Privat

Rørlegger

Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesning for 2019: https://www.viva-iks.no/selvbetjening/avlesing-av-vannmaler/

 Entreprenører

Vei

Kontakt oss

Åpningstider:
kl 08:00-15:30

Faktura/Måleravlesning:
kl 12:00-15:30

Sentralbord
32 22 58 00

postmottak@viva-iks.no

Utenom kontortid

Vakttelefon (døgnbemannet):

32 22 58 00